‘Mục đích của một mục đích của chó’: Đây là bộ phim hài kịch của Sappy nên được đặt vào giấc ngủ

Tôi là một người yêu chó không thể lay chuyển, trái tim và linh hồn – bạn sẽ không phải làm gì nhiều để làm cho tôi vẫy đuôi ẩn dụ của tôi bằng cách làm một bộ phim về những con ếch con. Vì vậy, một mục đích của chó đã cho tôi lúc… Đọc tiếp ‘Mục đích của một mục đích của chó’: Đây là bộ phim hài kịch của Sappy nên được đặt vào giấc ngủ